LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Định hướng - Quy hoạch Định hướng - Quy hoạch
Công bố công khai “Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến 2020

Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-BCT ngày 28/02/2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2030”, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2030, cụ thể:

1. Quy hoạch khu vực tiềm năng điện gió kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TT

Tên khu vực

Diện tích khảo sát (ha)

Dự kiến công suất (MW)

1

Khu vực cánh đồng muối An Ngãi 1 (xã An Ngãi, huyện Long Điền)

242,08

30

2

Khu vực dải đất cát hẹp cạnh đường ven biển Bình Châu (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc)

31,9

20

3

Khu vực cửa sông Cửa Lấp

373

50

4

Khu vực vịnh Côn Sơn (huyện Côn Đảo)

0,15

4

5

Khu vực Mũi Chim Chim, Mũi Cá Mập (huyện Côn Đảo)

0,2

3

 

Tổng

 

107

2. Danh mục phát triển các dự án điện gió giai đoạn đến năm 2025

TT

Tên dự án

Khu vực phân bố

Diện tích khảo sát (ha)

Công suất (MW)

1

Dự án gió An Ngãi

Xã An Ngãi, huyện Long Điền

242,08

30

2

Dự án gió Côn Sơn

Vịnh Côn Sơn, huyện Côn Đảo

0,15

4

 

Tổng

 

 

34

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin thông báo công bố công khai đến toàn bộ tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được biết.

Tải về: Quyết định số 634/QĐ-BCT ngày 28/02/2018 của Bộ Công Thương.

Hoàng Cường