LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục sản phẩm ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng...

Đọc thêm »
Web Content Image

Nhằm hiểu rõ nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc phát triển nguồn nhân lực cấp quản lý và công nhân kỹ thuật, Sở Công Thương thực hiện khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp để từ đó...

Đọc thêm »
Web Content Image

Trên cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 16/8/2016. Theo đó, các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư...

Đọc thêm »
Web Content Image

Bà Rịa Vũng Tàu có 7 danh nghiệp đã được công nhận doanh nghiệp xuất khẩu Uy tín 2015 đáp ứng các tiêu chí của Bộ Công Thương

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 16/11/2016 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3247/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, xét đến 2030....

Đọc thêm »
Tin bài khác