LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

ĐỊNH HƯỚNG - QUY HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG - QUY HOẠCH

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục sản phẩm ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng...

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 16/11/2016 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3247/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, xét đến 2030....

Đọc thêm »

Thực hiện Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng...

Đọc thêm »

Ngày 26/6/2015, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 6481/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới Chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 12/3/2015, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2219/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm rượu trên phạm vi toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến...

Đọc thêm »