LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

KHU CÔNG NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP
Web Content Image

Theo đó, chủ đầu tư hạ tầng KCNCS Phú Mỹ 3 và các dự án đầu tư trong khu này ngoài các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan...

Đọc thêm »

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 về việc chấm dứt dự án trước thời hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Tam Phước 1 tại xã Tam Phước,...

Đọc thêm »

Trong tháng 10-2013, Sở này đã hoàn tất dự thảo quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 – 2020, gửi các sở,...

Đọc thêm »
Web Content Image

Nhà máy được khởi công xây dựng tháng 9 năm 2011, trên tổng diện tích 109 ha, với tổng vốn đầu tư 1,148 tỷ USD

Đọc thêm »
Web Content Image

Sở Công Thương đã hoàn tất việc rà soát - điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, và lấy ý kiến các địa phương về số lượng cụm CN-TTCN dự kiến phát triển trong giai đoạn...

Đọc thêm »