LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

DIỆN TÍCH LẤP ĐẦY DIỆN TÍCH LẤP ĐẦY

Theo điều chỉnh Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 25-7-2012, toàn tỉnh sẽ phát triển 29 cụm...

Đọc thêm »
Web Content Image

Tính đến tháng 01.2011, có 40/44 cụm công nghiệp với quy mô khoảng 2.641ha được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương và giao cho các doanh nghiệp hoặc BQL dự án địa phương làm chủ đầu tư.

Đọc thêm »
Web Content Image

Đến nay, trong số 14 khu công nghiệp trên toàn tỉnh, mới chỉ có 4 khu công nghiệp đã cho thuê gần hết diện tích mặt bằng cho các nhà đầu tư thứ cấp. 10 khu công nghiệp còn lại đang đầu tư hạ tầng và...

Đọc thêm »