LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Ngày 10 tháng 02 năm 2015 Ủy ban Nhân dan tỉnh đã ra quyết định số 314/QĐ-UBND về việc ...

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 16/12/2014 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 2753/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án “Quy hoạch phát triển hệ thống cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm...

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 16/12/2014 UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 2752/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án “Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa...

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 12/12/2014 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2725/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020.

Đọc thêm »
Web Content Image

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Với lợi thế sẵn có về cảng biển, giao thông, Khu công nghiệp...

Đọc thêm »