LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Các doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ

Đọc thêm »
Web Content Image

Trên cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 16/8/2016. Theo đó, các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư...

Đọc thêm »
Web Content Image

Theo đó, chủ đầu tư hạ tầng KCNCS Phú Mỹ 3 và các dự án đầu tư trong khu này ngoài các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan...

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 29 tháng 9 năm 2014, Bộ trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 1339/QĐ-BKHĐT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, vốn điều...

Đọc thêm »

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi và thời gian miễn, giảm thuế TNDN như sau

Đọc thêm »