Sở Công Thương Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số 242/GCNĐĐK-SCT ngày 22/5/2018 cho Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trọng địa chỉ Ấp 2, xã Bưng...

Đọc thêm »

Sở Công Thương Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số 223/GCNĐĐK-SCT ngày 21/5/2018 cho Hộ kinh doanh Kim Khánh địa chỉ Ấp Tân Phú, xã Châu...

Đọc thêm »

Sở Công Thương Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số 224/GCNĐĐK-SCT ngày 21/5/2018 cho Hộ kinh doanh Phan Thị Nhung địa chỉ Ấp 5, xã Hắc...

Đọc thêm »

Sở Công Thương Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số 225/GCNĐĐK-SCT ngày 21/5/2018 cho Hộ kinh doanh Phạm Vũ Thanh Hảo địa chỉ Tổ 5, ấp...

Đọc thêm »

Sở Công Thương Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số 226/GCNĐĐK-SCT ngày 21/5/2018 cho Hộ kinh doanh Đặng Thị Mỹ Dung địa chỉ Ấp Khu 1, xã...

Đọc thêm »
Tin bài khác