Sở Công Thương ban hành Quyết định số 174/QĐ-SCT ngày 08/9/2020 công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương

Đọc thêm »

Công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Công Thương

Đọc thêm »

Danh sách cấp giấy phép hoạt động kinh doanh xăng dầu

Đọc thêm »

Sở Công Thương Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số 242/GCNĐĐK-SCT ngày 22/5/2018 cho Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trọng địa chỉ Ấp 2, xã Bưng...

Đọc thêm »

Sở Công Thương Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số 223/GCNĐĐK-SCT ngày 21/5/2018 cho Hộ kinh doanh Kim Khánh địa chỉ Ấp Tân Phú, xã Châu...

Đọc thêm »
Tin bài khác