Giấy phép Xăng dầu Giấy phép Xăng dầu
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng xăng dầu số 4 thuộc công ty CP Thương mại xăng dầu Vũng Tàu

Sở Công Thương Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 134/GCNĐĐK-SCT ngày 03/11/2017 cho Cửa hàng xăng dầu số 4 - Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Vũng Tàu có trụ sở chính tại Số 03 Lê Hồng Phong, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tải về Giấy phép số 134/GCNĐĐK-SCT tại đây