Giấy phép Xăng dầu Giấy phép Xăng dầu
Cấp giấy gia hạn chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho Cửa hàng xăng dầu Công Trường thuộc DNTN Xăng dầu Công Trường

Sở Công Thương Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 134/GCNĐĐK-SCT ngày 03/11/2017 cho Cửa hàng Công Trường thuộc DNTN Xăng dầu Công Trường có trụ sở chính tại Ấp Mỹ Thuận, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tải về Giấy phép số 135/GCNĐĐK-SCT tại đây