Giấy phép Xăng dầu Giấy phép Xăng dầu
Cấp giấy gia hạn chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho Cửa hàng xăng dầu số 15 thuộc Công ty CP Dầu khí Thái Bình Dương.

Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 169/GCNĐĐK-SCT ngày 27/12/2017 cho Cửa hàng xăng dầu số 15 thuộc Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương có trụ sở chính tại Số 104 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tải về Giấy phép số 169/GCNĐĐK-SCT tại đây