Báo cáo số 120/BC-SCT ngày 12/7/2017 của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc báo cáo Hội nghị ngành Công Thương các Tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ IV – Năm 2017

Đọc thêm »

Cấp giấy chựng cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 17/GCNATTP-SCT ngày 11/7/2017 cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thavico

Đọc thêm »

Kế hoạch số 64/KH-SCT ngày 09/11/2016 của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Phát động hưởng ứng phong trào thi đua “ Ngành Công Thương chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

Đọc thêm »

Sở Công Thương có văn bản số 1364/SCT-QLNL để trả lời cho Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Thành về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình đầu tư lưới điện trung hạ thế

Đọc thêm »

công văn số 1019/SCT-QLNL ngày 31/5/2016 về việc Báo cáo tình hình hoạt động điện lực của các đơn vị tư vấn do Sở Công Thương cấp giấy phép

Đọc thêm »
Tin bài khác