Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 165/GCNĐĐK-SCT ngày 25/12/2017 cho Cửa hàng xăng dầu Thanh Bình thuộc Công ty TNHH Thanh Lan có trụ sở chính tại Khu phố...

Đọc thêm »

Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 166/GCNĐĐK-SCT ngày 25/12/2017 cho Cửa hàng xăng dầu số 23 thuộc Công ty TNHH Đầu tư TM-DV Vận tải Nam Long có trụ sở chính...

Đọc thêm »

Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 169/GCNĐĐK-SCT ngày 27/12/2017 cho Cửa hàng xăng dầu số 15 thuộc Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương có trụ sở chính tại...

Đọc thêm »

Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 167/GCNĐĐK-SCT ngày 26/12/2017 cho Tàu Song Phú, Số đăng ký: ĐN – 0838 thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xây dựng Nhật...

Đọc thêm »

Sở Công Thương Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 170/GCNĐĐK-SCT ngày 27/12/2017 cho Tàu Hiệp Phát 03, số đăng ký BV-0405 thuộc Công ty TNHH Hiệp Phát có trụ sở chính tại Số...

Đọc thêm »
Tin bài khác