LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 của Bộ Công Thương

Ngày 29/12/2015, Bộ Công Thương có Quyết định số 14485/QĐ-BCT ban  hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 của Bộ Công Thương.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực công thương, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành công thương.

Nội dung kế hoạch trập trung triển khai các công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm đó là theo dõi thi hành pháp luật về khai thác, chế biến và xuất khẩu than, khoáng sản. Nội dung chủ yếu của công việc này đó là thu thập thông tin, kiểm tra, khảo sát đối với các Sở Công Thương, doanh nghiệp khai thác, chế biến, xuất khẩu than và khoáng sản tại miền Bắc, miền Trung; đề xuất các giải pháp thao gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài ra, kế hoạch cũng tiến hành thu thập, xử lý thông tin, kiểm tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật theo 16 chuyên đề khác..

Kế hoạch này có các quy định cụ thể, chi tiết nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ Công Thương triển khai thực hiện.

Tải kế hoạch 14485/QĐ-BCT tại đây.

Đình Hiệp – VPS