LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Mạng lưới Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu

Ngày 11/7/2016, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được văn bản số 380/TB-QLCT ngày 08/7/2016 về việc thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Mạng lưới Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu; nội dung cụ thể như sau:

- Thông tin doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Mạng lưới Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu

- Địa chỉ trụ sở chính: 32 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Huỳnh Đức Tuấn

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 052/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh cấp lần đầu ngày 28/08/2015.

- Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc.

- Lý do chấm dứt hoạt động: Thị trường kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng đa cấp gặp nhiều khó khăn; kể từ ngày có xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp (01/12/2015) đến nay chưa có Thành viên đăng ký tham gia hoạt động bán hàng đa cấp; không có doanh số phát sinh từ hoạt động bán hàng đa cấp.

- Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: 16 tháng 6 năm 2016.

- Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: người liên hệ Nguyễn Đức Trần Khanh – Kế toán trưởng, điện thoại 08 7300 2526/ 096 184 3983, email: khanh@wincomgroup.com

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty Cổ phần Mạng lưới Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh)