LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Hỗ trợ, tài trợ vốn giúp nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (gọi tắt là Quỹ) thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2015. Mục đích hoạt động của Quỹ là nâng cao năng lực đổi mới công nghệ và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng để phát triển các sản phẩm mới, dịch vụ mới… Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng hỗ trợ, tài trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ. Đối tượng của Quỹ chủ yếu là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có các hoạt động đổi mới và ứng dụng công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để đưa ra thị trường các sản phẩm, dịch vụ mới có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Sở Công Thương xin thông tin đến các doanh nghiệp đóng trên địa bàn của Tỉnh để các doanh nghiệp biết và xây dựng các nhiệm vụ phù hợp đề xuất Quỹ xem xét tài trợ. Trong đó, các hoạt động hỗ trợ, tài trợ có thể đăng ký tham gia các nhiệm vụ như:

Các dự án được Quỹ tài trợ bao gồm: Nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới; Ươm tạo công nghệ; sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới; Đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ phục vụ chuyển giao, ứng dụng công nghệ; Chuyển giao, hoàn thiện, sáng tạo công nghệ để sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia.

Các đề tài được quỹ tài trợ bao gồm: Nghiên cứu lập dự án nghiên cứu tiền khả thi, dự án khả thi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến; Tìm kiếm, giải mã công nghệ, khai thác sáng chế, cải tiến kỹ thuật cho phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến.

Các hoạt động đổi mới công nghệ Quỹ tài trợ: Nhân rộng, phổ biến, giới thiệu và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn, miền núi (theo Điều 35 Luật Chuyển giao công nghệ 2006). Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, thuê chuyên gia tư vấn trong nước, chuyên gia tư vấn nước ngoài cho phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Hiện nay, Trung Tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu địa chỉ số 08 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu có chức năng hổ trợ các doanh nghiệp như: hỗ trợ xây dựng mô hình kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến; hỗ trợ xây dựng và đăng ký thương hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp; đặc biệt là hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thông có sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực. Ngoài ra, Trung tâm Khuyến công còn hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực cơ khí và dệt may trên địa bàn tỉnh  nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp này duy trì hoạt động và sản xuất.

Để nắm thêm các thông tin chi tiết, Quý Doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin, tài liệu tại địa chỉ website: www.natif.vn hoặc liên hệ Phòng Thông tin và Phát triển, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, điện thoại: 04.39437128; email: phtung@most.gov.vn

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp qua website: http://khuyencong.baria-vungtau.gov.vn.

Đình Hiệp – VPS