LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Đảng bộ Sở công thương Đảng bộ Sở công thương
Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết TW 4 khóa XII

Sáng ngày 15/02/2017 Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Bùi Thị Dung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương đã dự và truyền đạt những nội dung cơ bản trong văn kiện, Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khoá XII.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII họp từ ngày 9-14/10/2016 đã ban hành 3 Nghị quyết quan trọng, đó là: (i) Nghị quyết về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; (ii) Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; (iii) Nghị quyết về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Sở Công Thương nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên để tham mưu tổng hợp, phục vụ tốt hơn nữa sự chỉ đạo và điều hành của Sở trong tình hình hiện nay, cũng như phấn đấu xây dựng Đảng bộ Sở Công Thương trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị Trung ương 4 đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Trong Hội nghị triển khai Đảng ủy Sở xác định cần lưu ý biểu hiện sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ hoạ theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

Tại đợt sinh hoạt chính trị lần này, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành công thương đã ký bản cam kết  không vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, suy thoái về đạo đức lối sống, cũng như những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đình Hiệp - VPS