LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Công đoàn Công đoàn
Công đoàn ngành Công thương: Hơn 80 cán bộ công đoàn tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động

Công đoàn ngành Công thương:

Hơn 80 cán bộ công đoàn tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động

 

Nằm trong khuôn khổ chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015, trong 2 ngày 4 và 5-10, Công đoàn ngành Công thương phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, tổ chức hội nghị tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động. Hơn 80 cán bộ công đoàn cơ sở thuộc các doanh nghiệp trực thuộc Sở Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Xây dựng đã tham gia tập huấn.

 

Chương trình tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động về mục đích ý nghĩa, nội dung và tác dụng việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, cải thiện điều kiện và môi trường lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ môi trường. Nội dung tập huấn bao gồm các vấn đề: Một số vấn đề cơ bản về kỹ thuật an toàn vệ sinh trong lao động; những quy định chung về công tác an toàn vệ sinh lao động và tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; công đoàn cơ sở với công tác bảo hộ lao động.