LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
CĐN Công Thương : Tổ chức lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2017

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, nhằm tuyên truyền và đảm bảo tuân thủ các quy định về Luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và công tác ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn tại các CĐCS trực thuộc. Ngày 30/6 vừa qua tại hội trường Trung tâm khuyến công, CĐN Công Thương đã tổ chức lớp tập huấn Luật ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn, cán bộ làm công tác an toàn tại đơn vị trực thuộc.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Hùng – TP. Chính sách & an toàn lao động Sở Lao động thương bình xã hội đã truyền đạt Luật ATVSLĐ và công tác bảo hộ lao động, cũng như báo cáo tình hình tai nạn lao động trong thời gian qua tới gần 70 học viên, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm ngăn ngừa sự cố tai nạn trong lao động, giúp cho các học viên nắm vững kiến thức để thực hiện tại đơn vị mình.

Hà Phương – CĐN Công Thương