LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Công đoàn Công đoàn
Công đoàn ngành Công thương: Đóng góp 143 triệu đồng cho các hoạt động xã hội

Công đoàn ngành Công thương: Đóng góp 143 triệu đồng cho các hoạt động xã hội

 

Công đoàn ngành Công thương cũng vừa tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2011 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2012.

 

Năm 2011, công đoàn ngành Công thương tỉnh đã tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ, quy định có liên quan trực tiếp đến công nhân viên chức lao động và công đoàn, kịp thời hướng dẫn việc xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng thang bảng lương, tiền lương làm thêm giờ…

 

Các công đoàn cơ sở đã đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” và công tác xã hội từ thiện khác với số tiền hơn 143 triệu đồng; vận động các doanh nghiệp quyên góp ủng hộ động đất tại Nhật Bản, quỹ chất độc da cam, quỹ bảo trợ trẻ em… với tổng số tiền 447 triệu đồng. Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở nhiệt tình tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước với nhiều sản phẩm thi đua, đề tài, sáng kiến kỹ thuật có giá trị…

 

Năm 2012, Công đoàn ngành Công thương đề ra các nhiệm vụ như: Nâng tỷ lệ các đơn vị tổ chức được hội nghị người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể; phát động thi đua lao động giỏi với năng suất cao, chất lượng tốt và bảo đảm an toàn lao động; duy trì nếp đăng ký xây dựng “cơ quan, doanh nghiệp văn minh”. 

Dịp này, 139 cá nhân và 56 tập thể xuất sắc  đã được nhận bằng khen và cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Công thương Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn ngành Công Thương trao tặng vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động Công đoàn năm 2011.

                                                         Nguồn brt.vn