LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Hỗ trợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Nhằm triển khai đề án Chương trình xuất khẩu hàng hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 của Sở Công Thương đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 12/12/2014, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam; chỉ đạo các TCTD chấp hành nghiêm túc quy định của Thống đốc NHNN Việt Nam về cơ chế lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và Đô la Mỹ; triển khai thực hiện nghiêm túc cơ chế lãi suất cho vay tối đa để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế; đối với 05 lĩnh vực ưu tiên gồm cho vay thực hiện phương án, dự án sản xuất – kinh doanh hàng xuất khẩu; phục vụ sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa là 7%/năm.

Bên cạnh đó, cũng hỗ trợ lãi suất cho vay các đối tượng ưu tiên; chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; chính sách cho vay phát triển thủy sản; cho vay đối với chăn nuôi, sản xuất thuốc thú y về tháo gỡ khó khăn của ngành chăn nuôi lợn; về thủy sản; chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và các tra; cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản và chính sách cho vay nhà ở xã hội,...

Ngoài việc triển khai cho vay các đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN, từ đầu năm 2017, nhiều chi nhánh NHTM còn triển khai các sản phẩm tín dụng hỗ trợ xuất khẩu và doanh nghiệp nhỏ và vừa với mức lãi suất ưu đãi theo chỉ đạo của từng hệ thống nhằm giúp các doanh nghiệp giảm bớt khó khăn trong giai đoạn hiện nay, cụ thể như sau:

TT

Tên TCTD

Tên gói sản phẩm tín dụng

01

NH TMCP Công thương VN chi nhánh Vũng Tàu

- Chương trình tiếp sức thành công đối với DNNVV. Lãi suất ngắn hạn từ 5,5-9,5%/năm, lãi suất TDH từ 8,5-9%/năm.

- Chương trình đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp FDI, thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi từ 6-12 tháng. Lãi suất VND tối thiểu từ 5-7%/năm, lãi suất USD tối thiểu từ 2-3%/năm.

- Chương trình ưu đãi lãi suất dưới 1 tháng áp dụng đối với KHDN có nhu cầu vay vốn ngắn hạn bằng VND phục vụ sản xuất kinh doanh. Lãi suất VND từ 5-5,2%/năm.

- Tiếp bước cùng DN XNK, áp dụng lãi suất ưu đãi trong 6 tháng đầu. Lãi suất USD tối thiểu từ 1,8-3,5%/năm.

- Chung sức vươn xa cùng DN XNK, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 2,5-4,5%/năm

- Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp áp dụng đối tượng KHDN đáp ứng yêu cầu vay vốn của NH. Thời gian ưu đãi lãi suất trong 6 tháng. Lãi suất ngắn hạn từ 5.2%-7%/năm, lãi suất trung dài hạn từ 7.2%-9%.

- Hợp tác vươn xa áp dụng đối với KHDN siêu vi mô, ưu đãi LS trong toàn bộ thời gian vay. LS ngắn hạn từ 7,2-8,75%/năm; LS trung, dài hạn 9%/năm.

02

Hệ thống BIDV

- Cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên: Ngắn hạn: 6,5-7%/năm (LS cố định). Trung, dài hạn: 10,9%/năm (LS thả nổi điều chỉnh 6 tháng/lần).

- Triển khai gói 15.000 tỷ đồng cho vay sản xuất kinh doanh năm 2017. Lãi suất cho vay: (trong đó, thời gian ưu đãi 2 tháng)

+ Chương trình 1: Lãi suất cho vay 6.5-6.7%/năm (Đối với khoản vay dưới 06 tháng). Sau thời gian ưu đãi áp dụng LS cố định 8%/năm.

+ Chương trình 2: Lãi suất cho vay 6.8-7%/năm (Đối với vay từ 06-11 tháng). Sau thời gian ưu đãi áp dụng lãi suất cho vay SXKD thông thường.

- Gói tín dụng ưu đãi cho vay mua ô tô năm 2017 đối với DNNVV , lãi suất tối thiểu 7,5%/năm cố định trong thời gian tối đa 12 tháng đầu tiên, thời hạn cho vay từ 36 tháng nhưng không quá 7 năm.

- Gói tín dụng ngắn hạn cạnh tranh 10.000 tỷ đồng, lãi suất 5,5%/năm,  nhưng không thấp hơn LS huy động vốn  tại kỳ hạn tương ứng phát sinh cùng giai đoạn của KH đó, thời hạn cho vay dưới 6 tháng.

- Gói tín dụng 100 triệu USD tri ân khách hàng XNK, lãi suất sàn cho vay 2%/năm, thời hạn cho vay dưới 6 tháng.

- Gói 3.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp siêu nhỏ, lãi suất cho vay tối thiểu 9,5%/năm cố định trong 06 tháng đầu và tối thiểu 10%/năm cố định trong 06 tháng tiếp theo, thời hạn cho vay trên 12 tháng.

- Gói tín dụng trung dài hạn SMEs tại các Chi nhánh mới và khu vực ĐBSCL, lãi suất cho vay 9,9%/năm, thời hạn cho vay 36 tháng.

03

Hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và  PTNT

- Cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên, lãi suất từ 7-10%/năm.

- Chương trình cho vay ưu đãi phục vụ “nông nghiệp sạch” áp dụng đối với đối tượng KHDN, HTX, liên hiệp HTX, chủ trang trại...sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Áp dụng lãi suất thấp hơn từ 0,5-1,5%/năm so với LS cho vay ưu đãi đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribank. 

04

NH TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam – chi nhánh Vũng Tàu

- Chương trình Fin LC - sản phẩm cho vay dành cho KHDN lớn, lãi suất VND từ 5,8% - 6,79%/năm, lãi suất USD từ 2,2% - 2,7%/năm.

- Cho vay VND ngắn hạn lãi suất ưu đãi đối với KHDN vừa, nhỏ, siêu nhỏ, lãi suất từ 6,2% - 7,5%/năm.

- Cho vay VND lãi suất ưu đãi đối với khách hàng VIP, lớn và truyền thống, lãi suất VND từ 4,5% - 7,0%/năm; lãi suất USD từ 2,0% - 2,5%/năm.

- Tài trợ các DN XNK (kèm ưu đãi giảm phí), lãi suất VND từ 6,5%-8,5%/năm; lãi suất USD từ 2,5%- 4,0%/năm.

- Tài trợ mua máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, lãi suất thấp nhất là 9,0%/năm.

05

NHTMCP Á Châu CN. Vũng Tàu

- Cho vay hỗ trợ vốn đầu tư kinh doanh, lãi suất 9,3-10,2%/năm, thời hạn cho vay từ 36-84 tháng;

- Tài trợ xuất khẩu, lãi suất 7,5%/năm, thời hạn cho vay 6 tháng;

- Cho vay chuồng trại chăn nuôi, lãi suất 9.2-10.2%/năm, thời hạn cho vay 68 tháng.

06

NHTMCP An Bình CN. BR-VT

- Khơi nguồn vốn  - Tạo thành công, lãi suất 6.58%-9.5%/năm, thời hạn cho vay 1-9 tháng;

- Ưu đãi nhà thầu - Vững bước thành công, lãi suất 9%-11%/năm, thời hạn cho vay 3-12 tháng;

- ABBANK ưu đãi cho vay trung dài hạn, lãi suất 7.5%-11.5%/năm,  thời hạn cho vay 24-60 tháng;

- Hợp tác toàn diện, lãi suất 9%/năm, thời hạn cho vay 6 tháng.

07

NHTMCP Đông Á CN. Vũng Tàu

- Gói cho vay ưu đãi 3.000 tỷ, lãi suất cho vay 7-8%/năm.

8

NHTMCP Phát triển Hồ Chí Minh chi nhánh Vũng Tàu

- Siêu ưu đãi LS vay VND dành cho KHDN, lãi suất VND từ 8.5 - 9.2%/năm, thời hạn cho vay tối đa 6 tháng.

- Cho vay ưu đãi bằng VND LS điều chỉnh hàng tháng dành cho KHDN, lãi suất cho vay 8,5%/năm, thời hạn cho vay tối đa 6 tháng.

- Ưu đãi lớn USD dành cho KHDN XNK, lãi suất USD 2.5 - 4.0%/năm, thời hạn cho vay tối đa 6 tháng.

- Ưu đãi LS USD điều chỉnh 2 tháng một lần dành cho KHDN vay chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu, lãi suất USD 2.25 - 2.5%/năm, thời hạn cho vay tối đa 4 tháng.

- Chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho KHDN Xuất nhập khẩu, lãi suất USD 2.25 - 2.75%/năm, thời hạn cho vay tối đa 6 tháng.

9

NHTMCP Hàng Hải chi nhánh Vũng Tàu

- Cho vay sản phẩm MRESET, lãi suất cho vay 5-11%/năm, thời hạn cho vay từ 3-9 tháng.

-  Cho vay sản phẩm MFINE, lãi suất cho vay 5-6%/năm, thời hạn cho vay 6 tháng.

-  Cho vay tài trợ xuất khẩu, lãi suất cho vay 8%/năm, thời hạn cho vay 9 tháng.

- Cho vay tài trợ xuất khẩu trước giao hàng, lãi suất cho vay USD từ 3-6%/năm, thời hạn cho vay từ 3-12 tháng.

10

NHTMCP Xăng dầu Petrolimex CN. Vũng Tàu

- Chung sức vươn xa cùng DN XNK, lãi suất USD từ 1,8-2,5%/năm, thời hạn cho vay tối đa 6 tháng.

- Chương trình ưu đãi cho vay kinh doanh, lãi suất cho vay 6,9%/năm,  thời hạn cho vay tối đa 6 tháng.

- Đồng hành cùng DN cho vay TDH mua ô tô, lãi suất cho vay 8,49%/năm, thời hạn cho vay 60 tháng.

- Tiếp sức thành công khách hàng DN, lãi suất cho vay 8,5%/năm, thời hạn cho vay 12 tháng.

11

NH TMCP Sài Gòn Thương tín CN. Bà Rịa – Vũng Tàu

 

- Cho vay ưu đãi KHDN VIP 2016, 2017,  LS 3 tháng đầu từ 7,3% – 8,5 %/năm, LS từ tháng thứ 4 trở đi bằng LSHĐ 13 tháng + biên độ tối thiểu 1%/năm, không thấp hơn LS 3 tháng đầu, thời hạn cho vay tối đa 12 tháng.

- Cho vay ưu đãi dành cho hệ KHDN có vòng quay vốn lưu động nhanh 2016, 2017, lãi suất cho vay từ 6,5 – 7,5 %/năm, thời hạn cho vay tối đa 1 tháng.

12

NH TMCP Sài Gòn Hà Nội CN. Vũng Tàu

- Ưu đãi lãi cho vay - Đồng hành cùng Doanh nghiệp, lãi suất cho vay ngắn hạn VND là 8,11%/năm, lãi suất cho vay ngắn hạn USD là 3,6%/năm.

13

NHTMCP Quân đội – CN. Vũng Tàu

- Gói tín dụng ưu đãi trung dài hạn 1.500 tỷ, lãi suất cho vay 11,1%/năm, thời hạn cho vay 60 tháng.

- Gói tín dụng ưu đãi trung dài hạn 300 tỷ dành cho KH DNNVV, lãi suất cho vay 10.7-11.7%/năm, thời hạn cho vay 48-60 tháng.

- SME – Phương án giảm lãi suất, lãi suất cho vay VND từ 5.8-8.3%/năm, thời hạn cho vay từ 3-6 tháng.

- SME – Phương án giảm lãi suất, lãi suất cho vay USD 2.7%/năm, thời hạn cho vay từ 3 tháng.

Trên đây là các sản phẩm ưu đãi hỗ trợ xuất khẩu và cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa mà các chi nhánh NHTM trên địa bàn hiện đang triển khai thực hiện để các doanh nghiệp biết và tiếp cận vốn ngân hàng.

Minh Tuyền – P.QLTM