LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Phát động doanh nghiệp tham gia giải thưởng Ngọn Hải đăng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” là hình thức ghi nhận, tôn vinh của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, Sở Công Thương kêu gọi các doanh nghiệp thuộc ngành quan tâm hưởng ứng tham gia và gửi hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo thời gian tổ chức xét tặng và trao giải như sau:

Giải thưởng được tổ chức phát động vào quý II, tổ chức xét tặng vào quý III của năm 2017 và trao giải định kỳ 02 năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 (theo năm tổ chức). Số lượng xét tặng không quá 30 giải thưởng.

Thời gian xét thành tích của doanh nghiệp đối vời các tiêu chí quy định tại Phụ lục kèm theo Quy chế (ban hành theo quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 được đăng trên trang Web của Sở Công Thương tại địa chỉ  http://soct.baria-vungtau.gov.vn mục hệ thống văn bản/văn bản pháp quy) được tính trong thời gian 02 năm.

Mốc thời gian xét được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của 02 năm liền kề tính đến thời điểm xét giải (có chú ý đến thành tích thực hiện trong 06 tháng đầu năm sau của năm xét giải).

Để biết thêm thông tin chi tiết về tiêu chuẩn, tiêu chí xét tặng, quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp đạt giải cũng như quy trình và hồ sơ xét tặng giải thưởng quý doanh nghiệp có thể thảm khảo tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017.

Download Quyết định 21/2017/QĐ-UBND tại đây

Thanh Hương - VPS