LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Đảng bộ Sở công thương Đảng bộ Sở công thương
Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

Nhằm kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên là cơ sở để Đảng ủy Sở Công Thương, các cấp ủy, chi bộ trực thuộc đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; làm căn cứ để thực hiện công tác cán bộ, đảng viên Ngày 07/12/2017  Đảng ủy Sở Công Thương vừa ban hành Kế hoạch số 16-KH/ĐU-SCT về việc Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng  tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 .

Theo đó, kế hoạch nêu rõ đối tượng và nơi kiểm điểm; các bước tiến hành kiểm điểm; nội dung kiểm điểm; cách đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên;..Để có thể thực hiện tốt nội dung của kế hoạch, các đơn vị có thể xem nội dung và tải về các biểu mẫu theo nội dung dưới đây:

- Kế hoạch đánh giá

- Các biểu mẫu