LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Đảng bộ Sở công thương Đảng bộ Sở công thương
Hội nghị sơ kết kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương giữa nhiệm kỳ 2015-2020

Hình ảnh Đảng viên tham dự Hội nghị

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và Chương trình công tác năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2015-2020, hôm nay ngày 13/6/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ SCT lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015-2017; thảo luận, biểu quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại 2018-2020 với mục tiêu chung là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, của đội ngũ đảng viên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hằng năm . Phấn đấu giữ vững danh hiệu đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018 và những năm cuối nhiệm kỳ.

Đại biểu tham dự Hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận và có nhiều ý kiến đóng góp vào các dự thảo các văn bản nói trên để Hội nghị đạt kết quả như yêu cầu đề ra.Hội nghị đã đánh giá trong nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối, sự năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng bộ Sở đã giúp cho Đảng bộ Sở hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch chủ yếu của Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, Đảng bộ Sở Công Thương liên tục hàng năm giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, năm 2016,2017 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu,(đạt 100% chỉ tiêu Đại hội) được cấp ủy cấp trên khen thưởng

Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết như hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, tình hình tư tưởng của đảng viên trong  Đảng bộ ổn định, đạo đức công vụ được nâng lên, công tác phát triển đảng được chú trọng, Đảng bộ SCT trong sạch vữngmạnh xuất sắc và tiêu biểu; vẫn còn bộc lộ những hạn chế, tồn tại cần phải chỉ đạo quyết liệt mới có thể hoàn thành chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, đó là: Chất lượng tham mưu trong công tác QLNN của Ngành còn hạn chế, một số nội dung công việc còn chậm triển khai. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ tuy đã đạt một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều bất cập,  chất lượng sinh hoạt Chi bộ đôi khi chưa đạt yêu cầu.

Hội nghị đã thống nhất biểu quyết các  chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết từ nay đến cuối nhiệm kỳ như sau:

-100% cán bộ đảng viên được học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của tổ chức đảng cấp trên, chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Đảng bộ và 100% chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao;

- Từ nay đến cuối nhiệm kỳ sẽ thực hiện tinh gọn bộ máy cơ quan của Sở , theo đúng lộ trình cấp trên phê duyệt

- Hàng năm, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên trong Đảng bộ đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 85% đảng viên hoàn thành  tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật.

- Hàng năm, Đảng ủy Sở thực hiện kiểm tra toàn diện ít nhất 02 Chi bộ và 02 đảng ủy viên; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy hàng năm kiểm tra theo Điều 32 Điều lệ Đảng đối với 02 Chi bộ, các Chi bộ hàng năm kiểm tra ít nhất 20% số đảng viên thuộc Chi bộ.

- Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, toàn Đảng bộ đề nghị kết nạp được  ít nhất 11 quần chúng ưu tú vào Đảng; nâng tổng số đảng viên mới kết nạp là 34, đạt 100% chỉ tiêu được giao cả nhiệm kỳ)

- Xây dựng các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt tổ chức Đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Cũng trong Hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã xét khen thưởng cho 2 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

 

Đ/c Bùi Thị Dung – Bí Thư Đảng ủy trao Giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

                                                                                                                                             

Văn phòng Đảng ủy SCT