LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Ngành Công Thương phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Nhằm  lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ( 12/8/1991-12/8/2021). Lãnh đạo Sở Công Thương kêu gọi cán bộ công chức, viên chức toàn Ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  với các nội dung cụ thể như sau:

1- Đối với toàn thể công chức viên chức người lao động trong doanh nghiệp

- Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng trên 9,11% so với năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu phấn đấu tăng 12,1% so với năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trên 13,95%; triển khai hiệu quả các biện pháp bình ổn giá cả; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thị trường, các biện pháp phòng chống và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả.

- Phấn đấu nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí , mở rộng thị trường.

2- Đối với cán bộ, công chức

a. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phấn đấu trong năm 2019-2021 không có hồ sơ trễ hạn; có trên 90% hồ sơ giải quyết sớm hơn so với quy định; tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả quản lý từ bộ máy hành chính của Sở đến các đơn vị, doanh nghiệp; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

b. Phấn đấu triển khai có hiệu quả các đề án:

- Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sau khi được UBND tỉnh thông qua.

- Chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2025 sau khi được HĐND tỉnh phê duyệt.

- Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý các CCN, CCN làng nghề trên địa bàn tỉnh và Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

- Xây dựng Quy trình thực hiện các thủ tục đầu tư hạ tầng CCN; đầu tư dự án thứ cấp trong CCN, để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện (theo quy định của quy chế quản lý CCN do UBND tỉnh ban hành). Triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp năm 2019. Phối hợp với Phòng Công nghiệp Thương mại Tp. Sanjo (Nhật Bản) về khả năng triển khai giai đoạn 3 của dự án hỗ trợ kỹ thuật do JICA tài trợ. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả 19 đề án theo kế hoạch khuyến công quốc gia và địa phương năm 2019 sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.   

- Triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ. Xây dựng phương án, kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo tổng kết công tác an toàn - phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại năm 2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 08/10/2018.

- Triển khai thực hiện các đề án: Đề án hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định CPTPP và các Hiệp định thương mại tự do khác”; Đề án “Nhân rộng mô hình thí điểm Chợ đảm bảo an toàn thực phẩm” năm 2019; Đề án Nhân rộng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “Chuỗi thực phẩm an toàn” trên địa bàn tỉnh năm 2019; Đề án “Đảm bảo An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương” năm 2019; Đề án “Kiểm soát an toàn thực phẩm tại 88 chợ xã và xây dựng 03 điểm kiểm nghiệm nhanh cố định tại các chợ: Chợ Xuyên Mộc, chợ Đất Đỏ và chợ Bến Đình trên địa bàn tỉnh năm 2019”; Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm thuộc dự án mô hình chợ thí điểm đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh năm 2019; Đề án nghiên cứu khả năng thích ứng giữa hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với năng lực sản xuất, xuất nhập khẩu của vùng, khu kinh tế và tiềm năng tiêu thụ hàng nhập khẩu của các điểm đến tiêu dùng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện: Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 9/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016; Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025.

Ngô Hương.VPS