LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Thông báo mở mục hỏi đáp về Thông tư 21 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

Thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp phản ảnh về một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (sau đây gọi tắt là Thông tư 21). Qua việc nắm bắt tình hình, Bộ Công Thương đã chủ động có những văn bản gửi các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan hướng dẫn một số vướng mắc có thể phát sinh để có cách hiểu thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện quy chuẩn này.

Cùng với công tác tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp trong việc thực hiện Thông tư 21, thực hiện chức năng theo định hướng của Chính phủ điện tử, Bộ Công Thương mở mục “Hỏi đáp về Thông tư 21” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ: http://moit.gov.vn/ (vị trí banner “Hỏi đáp về Thông tư 21” tại góc bên phải).

Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp được biết.

Trâm Anh – P.QLCN