LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Đại hội công đoàn cơ sở Sở Công Thương lần thứ IV

Đ/c Lê Thị Thu Thảo - Chủ tịch CĐCS khóa III trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Ngành Công Thương, chiều ngày 16 tháng 08 năm 2019, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Công Thương đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Bích Hảo,  Chủ tịch Công đoàn Ngành Công Thương. Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Thị Dung, Giám đốc Sở, Bí thư Đảng ủy Sở và 45 đại biểu là đoàn viên công đoàn cơ sở Sở Công Thương.

 Tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thu Thảo,  Chủ tịch CĐCS khóa III, đã thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019 và mục tiêu phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS Sở Công Thương đã hoàn thành xuất sắc các chương trình công tác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức và người lao động; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh luôn được chú trọng; công tác xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh thường xuyên được quan tâm và đạt kết quả tốt. Tại Đại hội, các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao đã có nhiều ý kiến thảo luận sâu sắc, bổ sung hoàn thiện mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của CĐCS nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong đó chủ yếu là công tác tuyên truyền, giáo dục, chăm lo đời sống vật chất của đoàn viên công đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động phong trào; công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể, để nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐCS.  

Đ/c Vũ Bích Hảo – Chủ tịch Công đoàn Ngành Công Thương - Phó Giám Đốc Sở Công Thương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cũng tại Đại hội đồng chí Vũ Bích Hảo,  Chủ tịch Công đoàn Ngành Công Thương đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở Sở Công Thương trong nhiệm kỳ 2014 - 2019; quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn cơ sở cần triển khai thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2019 - 2024; việc lựa chọn nhân sự bầu vào Ban Chấp hành CĐCS khóa IV đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, góp phần xây CĐCS Sở Công Thương phát triển bền vững.

 

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Công Thương khóa IV

Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm: Đ/c Huỳnh Trung Sơn- TRưởng phòng QLCN, Đ/c Ngô Thị Thanh Hương-Phó chánh VPS, Đ/c Trần Lâm-PP QLNL, Đ/c Tô Ngọc Lan-CV VPS, Đ/c Nguyễn Thị Minh Chuyên- CV Phòng QLTM.

Minh Đông- VPS