LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Đẩy mạnh công tác tuyền tuyền Hội nhập quốc tế

 Nhằm đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, tăng cường phổ biến thông tin về các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) mà Việt Nam đã tham gia, Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông “Đẩy mạnh tuyên truyền và khai thác lợi ích từ các Hiệp định thương mại tự do FTAs mà Việt Nam tham gia”.

Đây là chuỗi sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và cộng đồng về những cam kết cũng như hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội mở rộng thị trường tại các nước đối tác của các FTAs. Các chương trình trong chuỗi sự kiện này sau khi được thực hiện sẽ được truyền thông rộng rãi và liên tục trên các kênh truyền thông của Bộ Công Thương, VCCI, các báo chí uy tín, các trang thông tin điện tử chuyên về kinh tế và các kênh của Đài truyền hình Việt Nam (VTV, HTV, VTC, VITV…).

Để kịp thời theo dõi, cập nhật thông tin về các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường truy cập vào trang thông tin điện tử http://cptpp.moit.gov.vn, http://evfta.moit.gov.vn của Bộ Công Thương và trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đồng thời, tăng cường tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp qua hình thức trực tuyến trước, trong và sau khi diễn ra các sự kiện thuộc chuỗi sự kiện truyền thông “Đẩy mạnh tuyên truyền và khai thác lợi ích từ các Hiệp định thương mại tự do FTAs mà Việt Nam tham gia” do Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Tài liệu kèm theo: Dự kiến kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông “Đẩy mạnh tuyên truyền và khai thác lợi ích từ các Hiệp định thương mại tự do FTAs mà Việt Nam tham gia” nửa cuối năm 2019 và đầu năm 2020 và Chương trình dự kiến của sự kiện mở màn – Diễn đàn “Thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam khi thực hiện Hiệp định CPTPP trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung”.

Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: (1) Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, điện thoại: 02543.859648; (2) Bộ Công Thương (Vụ chính sách thương mại đa biên), điện thoại: 024.22205420 và email: wto_mtpd@moit.gov.vn; (3) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Ban đối ngoại – Tạp chí VBF), điện thoại: 024.35743063 và email: vbf@vcci.com.vn./.

Ái Hằng – P.QLTM