LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

ĐẢNG BỘ SỞ CÔNG THƯƠNG ĐẢNG BỘ SỞ CÔNG THƯƠNG
Web Content Image

Sáng ngày 15/02/2017 Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái...

Đọc thêm »
Web Content Image

Trong 2 ngày (19 và 20/5/2015), Đảng bộ Sở Công Thương đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự đại hội có Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Tỉnh và 75 đảng viên trên tổng số 77 đảng...

Đọc thêm »
Web Content Image

Tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người, ngày 17/9/2014...

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 14/4/2014 Sở Công Thương tỉnh BRVT đã tổ chức đoàn đi thăm chia sẽ và hỗ trợ cho các công nhân đang điều trị tại bệnh viện

Đọc thêm »