LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ĐOÀN HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ĐOÀN

với mục đích nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,...

Đọc thêm »
Web Content Image

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Chiều ngày...

Đọc thêm »
Web Content Image

Hôm nay ngày 13/6/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ SCT lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ...

Đọc thêm »
Web Content Image

sáng ngày 27/12/2017, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho toàn thể cán bộ,...

Đọc thêm »

Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

Đọc thêm »