LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ĐOÀN HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ĐOÀN

Đảng ủy Sở Công Thương triển khai thực hiện công văn số 6501-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 18/10/2019 và công văn số 209-CV/ĐUK ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh...

Đọc thêm »

Chuyên đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, công tác chuyên môn nghiệp vụ

Đọc thêm »

Bác Hồ đã kiên trì xây dựng một nhà nước thật sự dân chủ - nhà nước của dân, do dân, vì dân

Đọc thêm »

Thực hiện kế hoạch số 78-KH/ĐUK ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh về việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 và văn bản số 3408/UBND ngày 16 tháng 4...

Đọc thêm »
Web Content Image

Thực hiện kế hoạch số 80-KH/ĐUK ngày 18/3/2019 của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh . Ngay từ những ngày đầu phát động, có 100% đảng viên của 4 chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tự nguyện đóng góp xây dựng...

Đọc thêm »
Tin bài khác