Tin nổi bật Tin nổi bật
Hỗ trợ doanh nghiệp thời kỳ hội nhập

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đồng hành với các doanh nghiệp trên địa bàn trong hoạt động và...

Hỗ trợ doanh nghiệp thời kỳ hội nhập
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đồng hành với các doanh nghiệp trên địa bàn trong hoạt động và phát triển, nhưng với yêu cầu ngày càng cao và sự cạnh tranh khốc liệt trong điều kiện hội nhập sâu rộng đã và đang đặt ra yêu cầu hỗ trợ tích cực hơn, sát hơn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Hoạt động hỗ trợ không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh chung, mà còn giúp tận dụng tốt nhất các cơ hội từ lộ trình mở cửa thị trường, đồng thời đảm bảo không vi phạm các cam kết của Việt Nam khi tham gia các điều ước quốc tế.
 • Kế hoạch kiểm tra giám sát của Đảng ủy Sở Công Thương năm 2019  (22/02/2019)
  với mục đích nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của đảng viên trong Đảng bộ Sở Công Thương
 •  

   

   

   

   

   

  LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE
  SỐ NGƯỜI TRUY CẬP SỐ NGƯỜI TRUY CẬP
  Tổng số người truy cập:  947294

   

   

  VĂN BẢN SỞ PHÁT HÀNH VĂN BẢN SỞ PHÁT HÀNH

  Sở Công Thương Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán...

  Đọc thêm »

  Sở Công Thương Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán...

  Đọc thêm »

  Sở Công Thương Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán...

  Đọc thêm »