Tin nổi bật Tin nổi bật
Hỗ trợ doanh nghiệp thời kỳ hội nhập

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đồng hành với các doanh nghiệp trên địa bàn trong hoạt động và...

Hỗ trợ doanh nghiệp thời kỳ hội nhập
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đồng hành với các doanh nghiệp trên địa bàn trong hoạt động và phát triển, nhưng với yêu cầu ngày càng cao và sự cạnh tranh khốc liệt trong điều kiện hội nhập sâu rộng đã và đang đặt ra yêu cầu hỗ trợ tích cực hơn, sát hơn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Hoạt động hỗ trợ không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh chung, mà còn giúp tận dụng tốt nhất các cơ hội từ lộ trình mở cửa thị trường, đồng thời đảm bảo không vi phạm các cam kết của Việt Nam khi tham gia các điều ước quốc tế.
 • Kế hoạch kiểm tra giám sát của Đảng ủy Sở Công Thương năm 2019  (22/02/2019)
  với mục đích nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của đảng viên trong Đảng bộ Sở Công Thương
 •  

   

   

   

   

   

  LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE
  SỐ NGƯỜI TRUY CẬP SỐ NGƯỜI TRUY CẬP
  Tổng số người truy cập:  947295

   

   

  Thương mại Thương mại

  Nhằm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tại Quyết định số 785/QĐ-BCT, Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp tục giao Tạp chí Công Thương tổ chức chương trình thường niên Nhận diện hàng Việt Nam với tên Tự hào hàng Việt Nam năm 2018. Chương trình có nhiều hoạt động sôi nổi với các sự kiện trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp kết nối phát triển sản phẩm, phát triển thị trường gồm: Hội nghị đối tác phát triển hàng Việt Nam - Kết nối phát triển hàng Việt Nam, Gala Tự hào hàng Việt Nam và hoạt động cổ động tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước.

  Hưởng ứng chương trình trên, Sở Công Thương khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng chương trình, tổ chức các hoạt động kích cầu tiêu dùng, treo cờ phướn cổ động chương trình, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động của chương trình tại website: tuhaohangviet2018.vn. Qua đó, các doanh nghiệp trong ngành Công Thương nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng được thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

  Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam mang lại hiệu quả tích cực khi giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về chất lượng sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; giúp phân biệt, nhận diện hàng hóa Việt, hệ thống được các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao để lựa chọn tiêu dùng. Người tiêu dùng Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam là thể hiện lòng yêu nước, là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện các giải pháp kích cầu, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay. Đây chính là vừa thể hiện lòng tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi người dân Việt, vừa khẳng định vai trò, năng lực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.

                                                                                                     Thúy Loan – Văn phòng Sở.