Tin nổi bật Tin nổi bật
Kết quả kiểm tra hoạt động khuyến mại trên địa bàn tỉnh

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật về khuyến mại và tiếp tục tuyên...

Kết quả kiểm tra hoạt động khuyến mại trên địa bàn tỉnh
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật về khuyến mại và tiếp tục tuyên truyền Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại mới có hiệu lực thi hành, Sở Công Thương đã phối hợp với Cục thuế tỉnh tiến hành kiểm tra 05 doanh nghiệp có hoạt động khuyến mại trên địa bàn tỉnh.
 • Kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả logistics của Việt Nam  (04/05/2019)
  Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao thứ hạng của Việt Nam trong xếp hạng LPI do Ngân hàng Thế giới công bố từ nay đến năm 2025 lên 5-10 bậc, đóng góp tích cực vào cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ logistics của Việt Nam, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo..., góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội.
 • Quyết tâm thực hiện nghiêm phương châm hành động “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục  (24/05/2019)
  Thực hiện kế hoạch số 78-KH/ĐUK ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh về việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 và văn bản số 3408/UBND ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “ Năm dân vận chính quyền “ 2019, xác định nhiệm vụ trong tâm thực hiện “ Năm dân vận chính quyền” “ 2019 với phương châm hành động “ Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”
 •  

   

   

   

   

   

  LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE
  SỐ NGƯỜI TRUY CẬP SỐ NGƯỜI TRUY CẬP
  Tổng số người truy cập:  1018098

   

   

  Thương mại Thương mại

  Nhằm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tại Quyết định số 785/QĐ-BCT, Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp tục giao Tạp chí Công Thương tổ chức chương trình thường niên Nhận diện hàng Việt Nam với tên Tự hào hàng Việt Nam năm 2018. Chương trình có nhiều hoạt động sôi nổi với các sự kiện trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp kết nối phát triển sản phẩm, phát triển thị trường gồm: Hội nghị đối tác phát triển hàng Việt Nam - Kết nối phát triển hàng Việt Nam, Gala Tự hào hàng Việt Nam và hoạt động cổ động tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước.

  Hưởng ứng chương trình trên, Sở Công Thương khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng chương trình, tổ chức các hoạt động kích cầu tiêu dùng, treo cờ phướn cổ động chương trình, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động của chương trình tại website: tuhaohangviet2018.vn. Qua đó, các doanh nghiệp trong ngành Công Thương nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng được thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

  Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam mang lại hiệu quả tích cực khi giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về chất lượng sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; giúp phân biệt, nhận diện hàng hóa Việt, hệ thống được các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao để lựa chọn tiêu dùng. Người tiêu dùng Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam là thể hiện lòng yêu nước, là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện các giải pháp kích cầu, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay. Đây chính là vừa thể hiện lòng tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi người dân Việt, vừa khẳng định vai trò, năng lực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.

                                                                                                     Thúy Loan – Văn phòng Sở.