LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức về logistics BRVT Tin tức về logistics BRVT
Lượng hàng hóa qua hệ thống cảng biển tăng

Sở GT-VT cho biết, tổng khối lượng hàng thông qua cảng trong 9 tháng ước đạt khoảng 44,76 triệu tấn, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2013 (44,76/36,68 triệu tấn), trong đó: hàng container tăng 39% (17,23/12,42 triệu tấn), hàng lỏng không tăng, đạt 11,05 triệu tấn, hàng khô tăng 25% (16,48/13,19  triệu tấn).

Nguyên nhân lượng hàng container tăng đều do hàng xuất nhập khẩu tăng 39% (888/638 ngàn TEUs) và hàng quá cảnh tăng 49% (1,1 triệu/832 ngàn TEUs). Lượng hàng khô tăng chủ yếu do hàng xuất nhập khẩu và hàng quá cảnh, bù đắp lượng giảm của hàng khô nội địa. Riêng hàng lỏng tiếp tục có xu hướng chuyển từ hàng quá cảnh sang hàng nội địa. 

Lượng hàng container và hàng khô xuất nhập khẩu tăng cho thấy dấu hiệu tiếp tục phục hồi của nền kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực cảng Bà Rịa – Vũng Tàu, đặc biệt là khu vực Cái Mép – Thị Vải.