LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín

Nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam và giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài, ngày 12/4/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 910/QĐ-BCT về một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.

Theo đó, các doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương công bố sẽ được hỗ trợ các hoạt động sau đây: (1) Quảng bá miễn phí hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, các trang thông tin điện tử và các tạp chí của một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương; (2) Sử dụng miễn phí logo Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương; (3) Ưu tiên tham gia các hoạt động thuộc chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia, khảo sát thị trường, hội thảo, hội chợ, diễn đàn doanh nghiệp do Bộ Công Thương tổ chức; (4) Nhận miễn phí các báo cáo thông tin hàng tháng về mặt hàng xuất khẩu, thị trường xuất khẩu từ trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại; (5) Tham gia miễn phí các khóa đào tạo về thương mại điện tử, các khóa tập huấn/phổ biến về thông tin thị trường, về các Hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương của Bộ Công Thương tổ chức; (6) Giới thiệu trực tiếp đến các đối tác nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu.

 Hiện Bộ Công Thương đang triển khai chương trình xuất khẩu uy tín năm 2018 và giao cho các đơn vị chức năng thuộc Bộ triển khai thực hiện một số hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương xét chọn và công bố. Chương trình được đăng tải cụ thể trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương./.

Minh Tuyền - Phòng QLTM