LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương năm 2019

Ngày 03/4/2019, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 2280/KH-BCT về việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương năm 2019. Theo đó, giao Sở Công Thương triển khai thực hiện một số công việc cụ thể như sau: chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2019, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019; xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, sản phẩm tại các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Tập trung kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở sản xuất rượu thủ công; lập danh sách các sản phẩm thực hiện tự công bố sản phẩm đăng ký tại Sở Công Thương và các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn quản lý, gửi danh sách tổng hợp về Bộ Công Thương để làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Mục đích của kế hoạch là tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành Công Thương, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, không để thực phẩm không bảo đảm an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu lưu thông trên thị trường; đánh giá việc cấp các loại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và việc tự công bố sản phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tuyên truyền chính sách pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nguyễn Thanh - phòng QLTM