LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE
Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Thông báo đề xuất nhiệm vụ năm 2014 – 2015 thuộc Đề án trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Ngày 31/03, Bộ Công Thương có công văn số 2499/BCT-CNNg về việc đề xuất nhiệm vụ năm 2014 – 2015 thuộc đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1556/QĐ-TTg ngày 17/10/2012. Theo đó, kế hoạch thực hiện năm 2014 – 2015 sẽ  hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia 5 chương trình sau đây bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giao cho Bộ Công Thương thực hiện bao gồm:

Chương trình phổ biến công nghệ kỹ thuật sản xuất công nghiệp hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV);

Chương trình trợ giúp DNNVV trở thành nhà cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực chế tạo tại Việt Nam;

Chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ;

Chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu và website cung cấp thông tin về công nghiệp hỗ trợ.

Hồ sơ đăng ký gồm: Công văn đề xuất nhiệm vụ và gửi kèm file bản đăng ký theo địa chỉ email: anhpt@moit.gov.vn; Bản đăng ký theo mẫu đính kèm (tại đây)

Nơi nhận: Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin xin liên hệ: 04 22202434

Phòng CNTT