LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE
NHU CẦU VỀ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NHU CẦU VỀ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
Web Content Image

Bộ Công Thương sẽ hoàn chỉnh và trình Chính phủ dự thảo “Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển” vào đầu tháng 7/2011, nhằm tạo một hành lang thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài...

Đọc thêm »