CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công khai ngân sách của Sở Công Thương

Đọc thêm »

Qua đó, quy định cụ thể danh mục phế liệu sắt, thép, nhựa, giấy, thủy tinh, kim loại màu xỉ hạt lò cao được phép nhập khẩu để phục vụ sản xuất.

Đọc thêm »

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục...

Đọc thêm »

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ...

Đọc thêm »
Web Content Image

Bộ Công Thương sẽ tổ chức Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định EVFTA để giúp các cá nhân, tổ chức nắm vững các cam kết trong Hiệp định EVFTA qua đó để tận dụng hiệu quả cơ hội mà Hiệp...

Đọc thêm »
Tin bài khác