CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Web Content Image

Theo đó kể từ ngày 01/8/2018, UBND cấp huyện có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai và hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy...

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 13/7/2018, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo - tập huấn đưa hàng vào hệ thống phân phối ở nước ngoài vào lúc 08h00 tại Hội trường Cục Công tác phía Nam, Bộ Công Thương, 12 Nguyễn Thị Minh Khai,...

Đọc thêm »

Sở Công Thương được Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao nhiệm vụ, xây dựng chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng...

Đọc thêm »

Thực hiện kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 11343/UBND-VP ngày 22/11/2017 giao Sở Công Thương xây dựng quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp kể từ ngày 01/7/2018

Đọc thêm »

Ngày 29/5/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư 11/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất...

Đọc thêm »
Tin bài khác