CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương

Đọc thêm »

Ngày 09 tháng 4 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2018 /NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật...

Đọc thêm »

Ngày 24 tháng 5 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về...

Đọc thêm »

Thông tư này quy định chi tiết về bên liên quan trong vụ việc điều tra; hoạt động cung cấp, thu thập thông tin, tài liệu và bảo mật thông tin, tài liệu; tiếng nói, chữ viết trong quá trình điều tra;...

Đọc thêm »

Tài liệu công khai ngân sách năm 2018

Đọc thêm »
Tin bài khác