Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Quy định về quản lý An toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an tàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.

Theo quy định mới của Thông tư việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cắt giảm về thành phần hồ sơ, thời gian và đối với doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa kinh doanh thì chỉ cần nộp 01 hồ sơ cụ thể:

+ Doanh nghiệp không phải nộp: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thời gian giải quyết hồ sơ cấp lại không phải đi thẩm định thực tế tại cơ sở được cắt giảm còn 03 ngày làm việc thay vì 10 ngày như trước đây. Trường hợp chuỗi cơ sở kinh doanh thực phẩm có tăng, giảm về cơ sở kinh doanh, việc điều chỉnh Giấy chứng nhận thực hiện thủ tục, quy trình như trường hợp cấp lần đầu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, Thông tư này bãi bỏ các Thông tư:

- Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

- Chương II, chương IV, chương V Thông tư số 40/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 03 năm. Trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại theo quy định.

Xem thông tin chi tiết Thông tư số 43/2018/TT-BCT tại đây.

 

Nguyễn Thị Thanh - phòng QLTM