Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Triển khai thực hiện Thông tư 49/2018/TT-BCT ngày 21 tháng 11 năm 2018

Ngày 21 tháng 11 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 49/2018/TT-BCT ngày 21 tháng 11 năm 2018 về việc bãi bỏ Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.

Thông tư 49/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2019

            Tải Thông tư 49/2018/TT-BCT ngày 21/11/2018  tại đây.

Phòng QLCN.