Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong ngành thép, nhựa, giấy, … trên địa bàn tỉnh đều nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Tuy nhiên, việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu nếu không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ sẽ bị lợi dụng để đưa chất thải vào nước ta, gây ô nhiễm môi trường và nước ta có nguy cơ trở thành nơi tiếp nhận chất thải và công nghệ sản xuất, tái chế lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường từ các nước khác trên thế giới. Chính vì vậy, ngày 17/9/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BCT ngày 09/01/2019 quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu.

Thông tư này áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, cơ quan, tổ chức có liên quan và quy định việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện qua các cửa khẩu theo quy định, trừ cửa khẩu đường bộ và đường sắt.

Thông tư số 01/2019/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 22 tháng 02 năm 2019.

Cảnh Toàn – P.QLCN