Thương mại Thương mại
Tình hình đáp ứng các điều kiện hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày 12 tháng 03 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP, các doanh nghiệp đang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được cấp theo Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp có thời hạn 09 tháng kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2018 để đáp ứng các điều kiện tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Tính đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2019, đã có 23/30 doanh nghiệp đang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được cấp theo Nghị định số 42/2014/NĐ-CP được xác nhận đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP, bao gồm:

1. Công ty TNHH Amway Việt Nam

2. Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam

3. Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân

4. Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam

5. Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam

6. Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam

7. Công ty Cổ phần Liên Kết Tri Thức

8. Công ty TNHH Thương Mại Lô Hội

9. Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

10. Công ty TNHH Elken International Việt Nam

11. Công ty TNHH Perfect Global

12. Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam

13. Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế

14. Công ty TNHH MTV Naturally Plus Việt Nam

15. Công ty TNHH Một Thành viên New Image Việt Nam

16. Công ty TNHH Best World Việt Nam

17. Công ty TNHH Người Lái xe Mặt Trời

18. Công ty TNHH Phong cách sống Kim Cương Việt Nam

19. Công ty TNHH Nhượng Quyền Toàn Thắng

20. Công ty TNHH Homeway Việt Nam

21. Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi

22. Công ty TNHH Morinda Việt Nam

23. Công ty TMDV Hoằng Đạt.

Đối với các doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, Cục CT&BVNTD đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại, bao gồm: 

1. Công ty TNHH CNI Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0312527296 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 10 năm 2013, người đại diện theo pháp luật: ông Cheong Chin Tai.

2. Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Sen Việt Group, mã số doanh nghiệp: 0106943702 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19 tháng 8 năm 2015, người đại diện theo pháp luật: ông Phạm Ngọc Bình.

3. Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế mưa, mã số doanh nghiệp: 0312820551 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02 tháng 6 năm 2014, người đại diện theo pháp luật: ông Trần Quang Ngọc.

4. Công ty TNHH World Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0106685360 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 11 năm 2014, người đại diện theo pháp luật: ông Bùi Xuân Ngọc.

5. Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0104743497 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10 tháng 6 năm 2010, người đại diện theo pháp luật: bà Lê Thị Bích Ngọc.

Việc thu hồi Giấy chứng nhận của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp không giải phóng các doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, Cục CT&BVNTD hướng dẫn như sau:

     1. Khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, kể cả trường hợp tự chấm dứt hay bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, các doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật (theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 40/2018/NĐ-CP: “Người tham gia bán hàng đa cấp là người giao kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với doanh nghiệp bán hàng đa cấp”).

   Do đó, người tham gia bán hàng đa cấp cần nhanh chóng liên hệ với doanh nghiệp theo địa chỉ ghi tại hợp đồng ký kết với doanh nghiệp để chấm dứt hợp đồng và yêu cầu giải quyết quyền lợi của mình.

Theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP, người tham gia bán hàng đa cấp có quyền:

- Yêu cầu doanh nghiệp mua lại hàng hóa, bao gồm cả hàng hóa được bán theo chương trình khuyến mại, khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Hàng hóa còn nguyên bao bì, tem, nhãn;

b) Kèm theo hóa đơn mua số hàng hóa được yêu cầu trả lại.

c) Yêu cầu mua lại được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.

              Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người tham gia bán hàng đa cấp có yêu cầu trả lại hàng hóa hợp lệ, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm mua lại các hàng hóa đáp ứng điều kiện nói trên và hoàn trả theo mức thỏa thuận với người tham gia bán hàng đa cấp nhưng không thấp hơn 90% số tiền mà người tham gia bán hàng đa cấp đã trả để nhận số hàng hóa đó.

- Yêu cầu doanh nghiệp thanh toán toàn bộ các khoản hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác phát sinh trong quá trình tham gia hoạt động BHĐC mà doanh nghiệp chưa chi trả.

- Yêu cầu doanh nghiệp giao hàng hóa cho mình nếu đã thanh toán tiền hàng nhưng chưa nhận hàng.

2. Trong trường hợp người tham gia bán hàng đa cấp phát sinh tranh chấp với doanh nghiệp bán hàng đa cấp và đã liên hệ trực tiếp mà các doanh nghiệp trên không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng:

- Đối với tranh chấp liên quan đến quyền lợi hợp pháp phát sinh trực tiếp từ hoạt động bán hàng đa cấp (hoa hồng phát sinh theo đúng kế hoạch trả thưởng, trả lại hàng hóa trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng…), người tham gia bán hàng đa cấp có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để được giải quyết. Sau khi có bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án về việc xử lý tranh chấp giữa doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp liên quan đến nghĩa vụ doanh nghiệp phải thực hiện đối với người tham gia bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp có thể gửi bản án tới Cục CT&BVNTD để được giải quyết sử dụng tiền ký quỹ theo đúng quy định tại Điều 53 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

- Đối với các tranh chấp khác, Cục CT&BVNTD đề nghị người tham gia bán hàng đa cấp giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự.

Trường hợp người tham gia bán hàng đa cấp cho rằng các doanh nghiệp trên hoặc cá nhân liên quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Cục CT&BVNTD đề nghị người tham gia bán hàng đa cấp trình báo tới cơ quan công an có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định.

(Nguồn: Cục CT&BVQLNTD - Bộ Công Thương)