Công nghiệp Công nghiệp
Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Ngày 19/4/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.  Qua đó, quy định cụ thể không cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, đây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các nước xuất khẩu đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường và không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định cụ thể tiêu chí, hồ sơ, trình tự thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Tuổi thiết bị, máy móc đã qua sử dụng được phép nhập khẩu không vượt quá 10 năm. Đối với tuổi một số máy móc, thiết bị cơ khí, sản xuất, chế biến gỗ, giấy và bột giấy đã qua sử dụng được phép nhập khẩu không vượt quá 20 năm. Riêng tuổi thiết bị dùng để sấy gỗ, bột giấy, giấy hoặc bìa đã qua sử dụng được phép nhập khẩu không vượt quá 15 năm (chi tiết cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định).

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2019.

Chi tiết về Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg download tại đây

Cảnh Toàn – P.QLCN