Chỉ đạo điều hành Chỉ đạo điều hành
Đường dây nóng

 Hệ thống Đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp đến Lãnh đạo Tỉnh. Người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể sử dụng một trong các phương thức kết nối đến hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bao gồm:

1. Thông tin liên hệ qua tổng đài điện thoại: 088.8800.247 

2. Thông tin liên hệ qua tổng đài điện thoại: 088.8801.247 (đối với các phản ảnh, kiến nghị, hiến kế của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế)

 3.Thông tin qua tổng đài nhắn tin SMS hotline: 088.8800.247; 088.8801.247

4.Thông tin qua hộp thư điện tử (email):     duongdaynong@baria-vungtau.gov.vn.