CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngày 28/7/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 11/2017/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; hoạt động tạm xuất, tái nhập và hoạt động chuyển khẩu hàng hóa

Đọc thêm »

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BCT về việc ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Đọc thêm »

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 nhằm mục tiêu phát triển các thị trường...

Đọc thêm »
Web Content Image

Thông tư số 08/2017/TT-BCT quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Đọc thêm »

Ngày 13 tháng 7 năm 2017 Bộ Công Thương vừa ban hành Thông Tư số 09/2017/TT-BCT quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Đọc thêm »
Tin bài khác