CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Web Content Image

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Thông tư quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 31/8/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ký ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BCT quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của...

Đọc thêm »
Web Content Image

Từ 01/9/2017, nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực ngành Công Thương có hiệu lực như: các Thông tư số 10, 11, 12, 13, 14 năm 2017 của Bộ Công Thương; Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức;...

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều nước/vùng lãnh thổ khác nhau (mã...

Đọc thêm »

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và hạn chế tối đa những vi phạm có thể xảy ra, góp phần ổn định...

Đọc thêm »
Tin bài khác