CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Web Content Image

Ngày 13/7/2018, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo - tập huấn đưa hàng vào hệ thống phân phối ở nước ngoài vào lúc 08h00 tại Hội trường Cục Công tác phía Nam, Bộ Công Thương, 12 Nguyễn Thị Minh Khai,...

Đọc thêm »

Sở Công Thương được Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao nhiệm vụ, xây dựng chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng...

Đọc thêm »

Thực hiện kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 11343/UBND-VP ngày 22/11/2017 giao Sở Công Thương xây dựng quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp kể từ ngày 01/7/2018

Đọc thêm »

Ngày 29/5/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư 11/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất...

Đọc thêm »

Tài liệu công khai ngân sách năm 2018

Đọc thêm »
Tin bài khác