CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngày 01/03/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương. Trong đó, đáng chú ý là những quy định mới về...

Đọc thêm »

Bộ Trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BCT ngày 02/4/2018, đã quy định cụ thể việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước...

Đọc thêm »

Ngày 30/3/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018.

Đọc thêm »

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đọc thêm »

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.

Đọc thêm »
Tin bài khác