CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tài liệu công khai ngân sách năm 2018

Đọc thêm »

Chính phủ ban hành Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo, trong đó quy định cụ thể điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo và có hiệu lực từ ngày 01/10/2018

Đọc thêm »

Theo đó, Bộ Công Thương quy định lượng đường đấu giá (Mã HS 17.01) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018 là 94.000 tấn

Đọc thêm »

Theo đó, bãi bỏ mã hàng 9619: “Băng (miếng) và nút bông vệ sinh (tampons), khăn và tã lót cho trẻ và các vật phẩm tương tự, bằng mọi vật liệu”.

Đọc thêm »

Ngày 21/8/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 22/2018/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018.

Đọc thêm »
Tin bài khác