CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngày 15/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Đọc thêm »

Ngày 15/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua...

Đọc thêm »

Bộ Công Thương bãi bỏ Thông tư quy định việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập – tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng

Đọc thêm »

Ngày 28 tháng 12 năm 2017 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BCT. Ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò, ký hiệu: QCVN...

Đọc thêm »

Ngày 07 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4572/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát...

Đọc thêm »
Tin bài khác