CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3720/QĐ-BCT ngày 11 tháng 10 năm 2018 về việc Ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ...

Đọc thêm »

Chính phủ vừa ban hành Nghị đinh số 141/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo...

Đọc thêm »

Ngày 19 tháng 9 năm 2018, Bộ Trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BCT nhằm bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên.

Đọc thêm »

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ quy định về thực hiện giá bán...

Đọc thêm »

Tài liệu công khai ngân sách năm 2018

Đọc thêm »
Tin bài khác