CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngày 05 tháng 12 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 50/2018/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò.

Đọc thêm »

Ngày 23/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)

Đọc thêm »

Ngày 21 tháng 11 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 49/2018/TT-BCT ngày 21 tháng 11 năm 2018 về việc bãi bỏ Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ...

Đọc thêm »

Theo quy định mới của Thông tư việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cắt giảm về thành phần hồ sơ, thời gian và đối với doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa kinh doanh thì...

Đọc thêm »

Ngày 15/11/2018, Bộ Trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành thông tư 44/2018/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và...

Đọc thêm »
Tin bài khác