CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 734/QĐ-TTg về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dư

Đọc thêm »

Ngày 14 tháng 8 năm 2019 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công...

Đọc thêm »

Ngày 19/7/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2144/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Đọc thêm »

Sở Công Thương mời các doanh nghiệp tích cực tham gia, đăng ký nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh

Đọc thêm »

Thực hiện kế hoạch số 78-KH/ĐUK ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh về việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 và văn bản số 3408/UBND ngày 16 tháng 4...

Đọc thêm »
Tin bài khác