TUYÊN TRUYỀN - PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN - PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 28/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của...

Đọc thêm »

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 23/2019/TT-BCT quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN

Đọc thêm »

uy nhiên, danh mục phế liệu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này không áp dụng đối với trường hợp kinh doanh chuyển khẩu theo hình thức hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu...

Đọc thêm »
Web Content Image

Thông tư này quy định tạm ngừng hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ đối với mặt hàng gỗ dán thuộc nhóm HS 44.12 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu,...

Đọc thêm »

Ngày 19 tháng 9 năm 2019, Bộ Trưởng Bộ Công Thương đã ban hành thông tư 16/2019/TT-BCT quy định lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường và nguyên tắc đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu...

Đọc thêm »
Tin bài khác