TUYÊN TRUYỀN - PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN - PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 734/QĐ-TTg về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dư

Đọc thêm »

Ngày 14 tháng 8 năm 2019 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công...

Đọc thêm »

Ngày 19/7/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2144/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Đọc thêm »

Ngày 03/4/2019 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia...

Đọc thêm »

Ngày 19/4/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Qua đó, quy định cụ thể không cho phép nhập...

Đọc thêm »
Tin bài khác