TUYÊN TRUYỀN - PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN - PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Ngày 19 tháng 9 năm 2019, Bộ Trưởng Bộ Công Thương đã ban hành thông tư 16/2019/TT-BCT quy định lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường và nguyên tắc đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu...

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 04 tháng 07 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 824/QĐ-TTg ban hành Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.

Đọc thêm »

Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 734/QĐ-TTg về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dư

Đọc thêm »

Ngày 14 tháng 8 năm 2019 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công...

Đọc thêm »

Ngày 19/7/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2144/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Đọc thêm »
Tin bài khác